ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง เสาวนีย์ สีสองสม
ชื่อเรื่อง การมีส่วนร่วมของชุมชนในโครงการป้องกันควบคุมโรคเบาหวาน และความดันโลหิตสูง บ้านกิ่วพร้าว อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
หัวเรื่อง เบาหวาน;ความดันเลือดสูง;การพัฒนาชุมชน -- การมีส่วนร่วมของประชาชน -- แม่จัน (เชียงราย);โครงการป้องกันและควบคุมโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง;บ้านกิ่งพร้าว (เชียงราย)
จำนวนหน้า ญ, 149 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2541
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ
โน้ต วิทยานิพนธ์ (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 130-135
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2541