ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง เกษมสันต์ กู่วรรณรัตน์
ชื่อเรื่อง กระบวนการสร้างเสริมสุขภาพเพื่อป้องกันโรคอุจจาระร่วง ของชุมชนบ้านสันดินแดง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ = Process of health promotion on diarrhea prevention of San Din Daeng Community, Chom Thong District, Chiang Mai Province
หัวเรื่อง การส่งเสริมสุขภาพ -- เชียงใหม่;สุขภาพ;ท้องร่วง -- การป้องกันและควบคุม
จำนวนหน้า ฏ, แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2554
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ
โน้ต วิทยานิพนธ์ (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 115-120
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2554