ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง พฤฒินันท์ สุฤทธิ์
ชื่อเรื่อง กระบวนการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ บ้านเฮี้ย อำเภอปัว จังหวัดน่าน = Process of health promotion for aging people at Ban Hea, Amphoe Pua, Changwat Nan
หัวเรื่อง สุขภาพ;การส่งเสริมสุขภาพ -- น่าน;ผู้สูงอายุ -- น่าน
จำนวนหน้า ญ, 118 แผ่น : ตาราง, แผนที่
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2546
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ
โน้ต วิทยานิพนธ์ (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 114-117
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2546