ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง เรืองฤทธิ์ ชัยยาศรี
ชื่อเรื่อง ปัจจัยที่สัมพันธ์กับความเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวี ในอำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
หัวเรื่อง โรคเอดส์ -- ฝาง (เชียงใหม่);การติดเชื้อเอชไอวี -- ฝาง (เชียงใหม่)
จำนวนหน้า ซ, 117 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2539
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ
โน้ต วิทยานิพนธ์ (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 101-106
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2539