ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง พิชญดา ทาจินะ
ชื่อเรื่อง การพัฒนาการปฏิบัติงานของอาสาสมัครอาชีวอนามัยในการส่งเสริมสุขภาพแรงงานนอกระบบ ตำบลประตูป่า อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน = Development of occupation health volunteer work in promoting health of informal sector workers in Pratupa sub-district, Mueang district, Lampun province
หัวเรื่อง การส่งเสริมสุขภาพ;แรงงานนอกระบบ -- สุขภาพและอนามัย;แรงงานนอกระบบ -- ลำพูน
จำนวนหน้า ฎ, 115 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2554
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ
โน้ต วิทยานิพนธ์ (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [97]-98
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2554