ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ทัศวรรณ กันธิมา
ชื่อเรื่อง การสร้างและพัฒนาศักยภาพทีมงานส่งเสริมความปลอดภัยในบริษัทไทยโปรดักอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด = Building and developing potentiality of the safety promoting team in Thai Product International Co.,Ltd.
หัวเรื่อง บริษัทไทยโปรดักอินเตอร์เนชั่นแนล;ความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม
จำนวนหน้า ฐ, 125 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง, แผนภูมิ
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2549
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ
โน้ต วิทยานิพนธ์ (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [97]-100
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2549