ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง เกศมณี มูลปานันท์
ชื่อเรื่อง การส่งเสริมพฤติกรรมการป้องกันสารเคมีกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกร ตำบลหนองบัว อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ = Promoting preventive behavior of farmers using pesticides at Nongbua Subdistrict, Chaiprakran District, Chiang Mai Province
หัวเรื่อง การส่งเสริมสุขภาพ -- ไชยปราการ (เชียงใหม่). ตำบลหนองบัว;สารเคมี;ยากำจัดศัตรูพืช;เกษตรกร -- ไชยปราการ (เชียงใหม่). ตำบลหนองบัว
จำนวนหน้า ก-ฌ, 100 แผ่น : ตาราง, แผนภูมิ
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2548
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ
โน้ต วิทยานิพนธ์ (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [94]-95
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2548