ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง จุไรรัตน์ หงษ์เวียงจันทร์
ชื่อเรื่อง พฤติกรรมการดูแลตนเองของข้าราชการทหารหลังเกษียณอายุราชการ
หัวเรื่อง ผู้สูงอายุ -- การดูแล -- เชียงใหม่;ข้าราชการทหาร -- เชียงใหม่ -- พฤติกรรม;การเกษียณอายุ;ข้าราชการ -- การเกษียณอายุ
จำนวนหน้า ญ, 118 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2541
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ
โน้ต วิทยานิพนธ์ (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [94]-104
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2541