ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง คณัสนันท์ ภู่ระหงษ์
ชื่อเรื่อง ผลของการส่งเสริมสุขภาพโดยการประยุกต์ใช้ทฤษฎีองค์กรแห่งการเรียนรู้เพื่อควบคุมระดับไขมันในเลือดของชุมชนพัฒนาวัดกู่เต้า อำเภอเมืองเชียงใหม่ = Effects of health promotion through applying learning organization theory on controlling blood lipid level of Wat Ku Tao Developing Community, Mueang Chiang Mai District
หัวเรื่อง วัดกู่เต้า (เชียงใหม่);การส่งเสริมสุขภาพ -- เชียงใหม่;โคเลสเตอรอล
จำนวนหน้า ฏ, 122 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2549
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ
โน้ต วิทยานิพนธ์ (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [92]-98
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2549