ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง นพพร ศรีผัด
ชื่อเรื่อง กระบวนการตัดสินใจเสพยาบ้าของเยาวชนหญิง ในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เขตภาคเหนือตอนบน = Process of decision on taking amphetamine of female youths in the observation and protection centre Upper Northern Thailand
หัวเรื่อง สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน;การส่งเสริมสุขภาพ -- ไทย (ภาคเหนือ);ยาเสพติด;เยาวชน -- ไทย (ภาคเหนือ)
จำนวนหน้า ก-ฎ, 112 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2548
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ
โน้ต วิทยานิพนธ์ (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [91]-97
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2548