ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง กาบแก้ว สุภาชนะ
ชื่อเรื่อง พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพเพื่อป้องกันโรคเก๊าต์ของตำรวจตระเวนชายแดน จังหวัดเชียงใหม่ = Health preventive behavior against gout of border patrol police officers, Chiang Mai Province
หัวเรื่อง ตำรวจตระเวนชายแดน -- เชียงใหม่;พฤติกรรมสุขภาพ -- เชียงใหม่
จำนวนหน้า ฎ, 124 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ
โน้ต วิทยานิพนธ์ (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [91]-95
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2552