ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง วันชัย น้อยจันทร์
ชื่อเรื่อง การพัฒนาความสามารถในการดูแลสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุ บ้านปงเหนือ อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ = Development of personal health care abilities in the elderly of Pong Nuea Village, Hang Dong District, Chiang Mai Province
หัวเรื่อง ผู้สูงอายุ -- สุขภาพและอนามัย;ผู้สูงอายุ -- หางดง (เชียงใหม่);การดูแลสุขภาพด้วยตนเอง
จำนวนหน้า ก-ฌ, 136 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ
โน้ต วิทยานิพนธ์ (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [86]-90
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2552