ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ราศรี คันธีสาร
ชื่อเรื่อง กระบวนการสร้างพลังเพื่อป้องกันการเกิดโรคเบาหวานในกลุ่มเสี่ยงชาวไทใหญ่ บ้านผาบ่อง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน = Process of empowerment for diabetes prevention among at-risk groups of Tai Yai in Ban Pabong, Mueang Mae Hong Son
หัวเรื่อง เบาหวาน -- ผู้ป่วย -- แม่ฮ่องสอน;ไทใหญ่;บ้านผาบ่อง (แม่ฮ่องสอน)
จำนวนหน้า ก-ซ, 92 แผ่น : ภาพประกอบ
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2548
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ
โน้ต วิทยานิพนธ์ (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [85]-88
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2548