ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง เกรียงไกร ยอดเรือน
ชื่อเรื่อง การใช้กิจกรรมส่งเสริมการป้องกันตนเองจากการติดเชื้อ เอช ไอ วี ของหญิงขายบริการทางเทศ จังหวัดเชียงใหม่ = Using activities to promote self-prevention of HIV infection female sex workers, Chiang Mai Province
หัวเรื่อง โรคเอดส์;ผู้ติดเชื้อเอชไอวี -- เชียงใหม่;โสเภณี -- เชียงใหม่
จำนวนหน้า ก-ฌ, 98 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2549
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ
โน้ต วิทยานิพนธ์ (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [84]-88
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2549