ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง พรรณิภา กาวิละ
ชื่อเรื่อง กระบวนการนำไปสู่การคงไว้ซึ่งการออกกำลังกายอย่างต่อเนื่องของผู้มาใช้บริการออกกำลังกายในสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตลำปาง = Process leading to retention of continuing exercises for the attendants in institute of Physical education Lampang
หัวเรื่อง สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตลำปาง;การออกกำลังกาย -- ลำปาง;การส่งเสริมสุขภาพ -- ลำปาง
จำนวนหน้า ก-ฎ, 96 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2548
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ
โน้ต วิทยานิพนธ์ (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [78]-82
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2548