ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง สถาพร รัตนอุดมวรรณา
ชื่อเรื่อง พัฒนาการทางสุขภาพของเด็ก ในศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด จังหวัดเชียงใหม่
หัวเรื่อง ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์;เด็ก -- สุขภาพและอนามัย -- เชียงใหม่;พัฒนาการของเด็ก
จำนวนหน้า ฐ, 103 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2541
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ
โน้ต วิทยานิพนธ์ (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [77]-80
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2541