ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง รพีพรรณ ปัญญาทอง
ชื่อเรื่อง การมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุบ้านหนองร่อง ตำบลบ้านเป้า อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง = Eldderly's partipation in health promotion process at Ban Nongrong, Banpao Sub-district, Mueang Distict, Lampang Province
หัวเรื่อง การส่งเสริมสุขภาพ -- ลำปาง;การส่งเสริมสุขภาพ -- ผู้สูงอายุ;ผู้สูงอายุ
จำนวนหน้า ฏ, 230 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ
โน้ต วิทยานิพนธ์ (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [170]-179
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2552