ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง อารักษ์ กิติกร
ชื่อเรื่อง ชุมชนการปฏิบัติเพื่อการส่งเสริมสุขภาพในชมรมผู้สูงอายุ โรงพยาบาลนครพิงค์
หัวเรื่อง ชมรมผู้สูงอายุ โรงพยาบาลนครพิงค์;สุขภาพ;การส่งเสริมสุขภาพ;ผู้สูงอายุ -- เชียงใหม่
จำนวนหน้า ฎ, 220 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2545
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ
โน้ต วิทยานิพนธ์ (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [169]-176
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2545