ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง รจนา เธียรวัฒนจินดา
ชื่อเรื่อง การดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพในสถานประกอบการ : กรณีศึกษา บริษัทกาดสวนแก้ว 2545 จำกัด = Health Promotion management in workplace : case of Kad Suan Kaew 2545 Co., Ltd.
หัวเรื่อง บริษัทกาดสวนแก้ว 2545 จำกัด -- พนักงาน;การนส่งเสริมสุขภาพลูกจ้าง
จำนวนหน้า ฏ, 170 แผ่น : ภาพประกอบ
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ
โน้ต วิทยานิพนธ์ (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [133]-135
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2552