ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง จันทร์แจ่ม ศิริมงคล
ชื่อเรื่อง การส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตายในชุมชน ตำบลแช่ช้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ = Preventive promotion and solving of suicide problem in community of Chaechang Sub-district, Sankamphaeng District, Chiang Mai Province
หัวเรื่อง การส่งเสริมสุขภาพ -- สันกำแพง (เชียงใหม่). ตำบลแช่ช้าง;การฆ่าตัวตาย -- สันกำแพง (เชียงใหม่). ตำบลแช่ช้าง
จำนวนหน้า ก-ญ, 110 แผ่น : ตาราง, แผนภูมิ
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2548
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ
โน้ต วิทยานิพนธ์ (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [105]-109
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2548