ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ทวีศิลป์ ชัยชนะ
ชื่อเรื่อง พฤติกรรมป้องกันของเกษตรกรในการใช้สารกำจัดศัตรูพืช ในชุมชนบนพื้นที่สูง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่
หัวเรื่อง เกษตรกร -- อมก๋อย (เชียงใหม่) -- พฤติกรรม;ยากำจัดศัตรูพืช -- อมก๋อย (เชียงใหม่);ยาฆ่าแมลง -- อมก๋อย (เชียงใหม่);ศัตรูพืช -- การควบคุม -- อมก๋อย (เชียงใหม่)
จำนวนหน้า ฑ, 126 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2541
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ
โน้ต วิทยานิพนธ์ (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [102]-105
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2541