ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง วีรวรรณ จันทร์ทอง
ชื่อเรื่อง การป้องกันอุบัติภัยในโรงเรียนโดยใช้กระบวนการเอไอซี สำหรับนักเรียนผู้บกพร่องทางการได้ยิน
หัวเรื่อง โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร;เด็กหูหนวก;นักเรียน -- เชียงใหม่;อุบัติเหตุในโรงเรียน
จำนวนหน้า ญ, 114 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2545
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ
โน้ต วิทยานิพนธ์ (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [101]-104
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2545