ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ศรัณยา รักเสนาะ
ชื่อเรื่อง การมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพตนเองของสตรีวัยทองในกลุ่มแม่บ้านกองบิน 41 = Participation in self health care of Menopausal Women of Air Force Base Wing 41 Housewife group
หัวเรื่อง กลุ่มแม่บ้านกองบิน 41;วัยหมดระดู -- เชียงใหม่;สุขภาพ;การดูแลสุขภาพด้วยตนเอง -- เชียงใหม่
จำนวนหน้า ฎ, 118 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง, แผนภูมิ
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2548
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ
โน้ต วิทยานิพนธ์ (ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต (สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 83-86
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2548