ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง จิตอารี แก้วกันธา
ชื่อเรื่อง การส่งเสริมและพัฒนาเด็กที่ได้รับผลกระทบจากโรคเอดส์ในตำบลบวกค้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ = Promotion and development of AIDS affected children in Buakkhang Sub-district, San Kamphaeng District, Chiang Mai Province
หัวเรื่อง โรคเอดส์ -- สันกำแพง (เชียงใหม่). ตำบลบวกค้าง;โรคเอดส์ในเด็ก -- สันกำแพง (เชียงใหม่). ตำบลบวกค้าง;พัฒนาการของเด็ก -- สันกำแพง (เชียงใหม่). ตำบลบวกค้าง
จำนวนหน้า ฏ, 120 แผ่น
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2548
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ
โน้ต วิทยานิพนธ์ (ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต (สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 114-119
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2548