ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง จินตนา ธิปัน
ชื่อเรื่อง แนวคิด นโยบาย วัตถุประสงค์และกระบวนการการศึกษา สำหรับผู้ปกครองของสมาคมผู้ปกครองและครู
หัวเรื่อง ผู้ปกครองกับเด็ก -- เชียงใหม่;ความสัมพันธ์ระหว่างครูและนักเรียน -- เชียงใหม่;ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครองและครู -- เชียงใหม่;นโยบายการศึกษา -- เชียงใหม่;สมาคมผู้ปกครองและครู
จำนวนหน้า ฌ, 117 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2539
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการศึกษานอกระบบ
โน้ต วิทยานิพนธ์ (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการศึกษานอกระบบ)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม:แผ่น 83-87
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2539