ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง สมประสงค์ พันธุประยูร
ชื่อเรื่อง การปฏิบัติตนเมื่อเข้าสู่วัยสูงอายุของชาวชนบท
หัวเรื่อง ผู้สูงอายุ -- เวียงสา (น่าน);ผู้สูงอายุ -- เวียงสา (น่าน) -- ภาวะสังคม;ผู้สูงอายุ -- เวียงสา (น่าน) -- ภาวะเศรษฐกิจ;ผู้สูงอายุ -- แง่สิ่งแวดล้อม -- เวียงสา (น่าน);ผู้สูงอายุ -- สุขภาพและอนามัย
จำนวนหน้า ฐ, 168 แผ่น : ภาพประกอบ
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2538
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการศึกษานอกระบบ
โน้ต วิทยานิพนธ์ (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการศึกษานอกระบบ)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 87-90
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2538