ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง วิภาดา เจริญลาภ
ชื่อเรื่อง การเปลี่ยนแปลงกระบวนการรับรู้และการจัดการกับข่าวสารข้อมูลของประชาชนในชุมชนกึ่งเมืองกึ่งชนบท
หัวเรื่อง การสื่อสารในการพัฒนาชนบท -- สันทราย (เชียงใหม่);การรับรู้;จิตวิทยาการสื่อสาร;การสื่อสาร -- แง่จิตวิทยา -- สันทราย (เชียงใหม่);บ้านทุ่งข้าวตอก (เชียงใหม่)
จำนวนหน้า ฎ, 102 แผ่น : แผนที่
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2539
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการศึกษานอกระบบ
โน้ต วิทยานิพนธ์ (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการศึกษานอกระบบ)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 85-88
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2539