ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง เพ็ญสุดา สอนบุญ
ชื่อเรื่อง การเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ระบบการผลิตแบบเกษตรทางเลือกของเกษตรกรในชนบท
หัวเรื่อง เกษตรกรรม -- วังชิ้น (แพร่);การพัฒนาการเกษตร -- วังชิ้น (แพร่);นโยบายการเกษตร -- วังชิ้น (แพร่);การพัฒนาชนบท -- วังชิ้น (แพร่);บ้านเด่น (เชียงใหม่)
จำนวนหน้า ฌ, 88 แผ่น
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2539
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการศึกษานอกระบบ
โน้ต วิทยานิพนธ์ (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการศึกษานอกระบบ)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 85-87
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2539