ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ประยูร วรจิตต์
ชื่อเรื่อง การจัดการศึกษาและกระบวนการเรียนรู้ของคนงานในโรงงานอุตสาหกรรมหล่อพระพุทธรูป จังหวัดพิษณุโลก
หัวเรื่อง การศึกษา -- การบริหาร;โรงงาน -- พิษณุโลก;แรงงาน -- พิษณุโลก;โรงงานอุตสาหกรรมหล่อพระพุทธรูป;การเรียนรู้
จำนวนหน้า ฉ, 84 แผ่น
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2537
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการศึกษานอกระบบ
โน้ต วิทยานิพนธ์ (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการศึกษานอกระบบ)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 79-81
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2537