ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง บรรเจิด อารมณ์เกลี้ยง
ชื่อเรื่อง โอกาสทางการศึกษาของนักเรียนที่จบการศึกษาระดับประถมศึกษา ของโรงเรียนเทศบาล อำเภอเมืองเชียงใหม่
หัวเรื่อง นักเรียนประถมศึกษา -- การศึกษาต่อ;โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา -- เชียงใหม่
จำนวนหน้า ญ, 51 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2545
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการศึกษานอกระบบ
โน้ต วิทยานิพนธ์ (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการศึกษานอกระบบ)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 41-43
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2545