ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง Proawpilart Intayot
ชื่อเรื่อง Induction of fungal filament synthesis in vitro of Malassezia species isolated from pityriasis versicolor patients and healthy subjects = การเหนี่ยวนำการสร้างสายราในหลอดทดลองของเชื้อ Malassezia species ที่แยกได้จากผู้ป่วยโรคเกลื้อนและผู้มีสุขภาพดี
หัวเรื่อง Dermatophytes -- Patients;Patients
จำนวนหน้า k, 100 p. : ill., tabel
พิมพลักษณ Chiang Mai : The Graduate School, Chiang Mai University, 2014
ผู้แต่งร่วม Chiang Mai University. Graduate School;Chiang Mai University. Field of Microbiology
โน้ต Thesis (Master of Science (Microbiology)) -- Chiang Mai University;Bibliography: p. 62-83
ภาษา English
ปีการศึกษา The 2014