ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ขนิษฐา ศรีรัตน์
ชื่อเรื่อง แหล่งความรู้และกระบวนการจัดการแหล่งความรู้ในชุมชน
หัวเรื่อง การศึกษานอกระบบโรงเรียน -- ป่าซาง (ลำพูน);การศึกษาผู้ใหญ่ -- ป่าซาง (ลำพูน);การเรียนรู้;การศึกษาผู้ใหญ่ -- ป่าซาง (ลำพูน)
จำนวนหน้า ฑ, 244 แผ่น : แผนที่, แผนภูมิ
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2538
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการศึกษานอกระบบ
โน้ต วิทยานิพนธ์ (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการศึกษานอกระบบ)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 237-241
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2538