ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ณัฐธวุฒิ สิทธิสมาน
ชื่อเรื่อง การจัดการศึกษาทางเลือกแบบโรงเรียนในบ้าน: กรณีศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ = Provision of alternative education as home schooling: a case study in Chiang Mai province
หัวเรื่อง การศึกษาทางเลือก -- เชียงใหม่;การศึกษา -- เชียงใหม่;ครอบครัว -- เชียงใหม่
จำนวนหน้า ฎ, 195 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2556
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการศึกษานอกระบบ
โน้ต วิทยานิพนธ์ (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการศึกษานอกระบบ)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 187-194
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2556