ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง Natthiya Chaichana
ชื่อเรื่อง Alkaloids production and proteomics profiling of In vitro culture of Stemona sp. = การผลิตอัลคาลอยด์และการหาแบบแผนโปรตีนของต้นหนอนตายหยากที่เพาะเลี้ยงในสภาพปลอดเชื้อ
หัวเรื่อง Stemona;Alkaloids
จำนวนหน้า xv, 136 p : ill., tables
พิมพลักษณ Chiang Mai : The Graduate School, Chiang Mai University, 2013
ผู้แต่งร่วม Chiang Mai University. Graduate School;Chiang Mai University. Field of Biology
โน้ต Thesis (Doctor of Philosophy (Biology)) -- Chiang Mai University;Bibliography: p. 104-129
ภาษา English
ปีการศึกษา The 2013