ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง Chuanchuen Akkawanitcha
ชื่อเรื่อง A Contingency model of frontline service employee emotional exhaustion in the face of customer aggression = แบบจำลองตามสถานการ์เกี่ยวกับความอ่อนล้าทางอารมณ์ของพนักงานบริการส่วนหน้าเมื่อเผชิญกับความก้าวร้าวของลูกค้า
หัวเรื่อง Burn out (Psychology)
จำนวนหน้า q, 137 p. : ill, table
พิมพลักษณ Chiang Mai : Graduate school Chiang Mai university, 2014
ผู้แต่งร่วม Chiang Mai University. Graduate School;Chiang Mai University. Field of Business Administration
โน้ต Thesis (Doctor of Philosophy (Business Administration)) -- Chiang Mai University;Bibliography: p. 100-121
ภาษา English
ปีการศึกษา school university 2014