ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง น้อม ปิจมิตร
ชื่อเรื่อง ความสัมพันธ์ของกลุ่มผู้ติดเชื้อเอช ไอ วี สามกลุ่มในเขตภาคเหนือตอนบน กับองค์กรสนับสนุนทั้งภายในและภายนอกชุมชน
หัวเรื่อง โรคเอดส์ -- ผู้ป่วย -- ไทย (ภาคเหนือ);องค์กรชุมชน;กลุ่มกุหลาบเหลือง (พะเยา);กลุ่มตะวันส่องใจ (เชียงราย);โครงการสุขภาพชุมชน (เชียงใหม่)
จำนวนหน้า ด, 177 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2545
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการศึกษานอกระบบ
โน้ต วิทยานิพนธ์ (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการศึกษานอกระบบ)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 172-175
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2545