ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ขนิษฐา ชุมเพ็ญ
ชื่อเรื่อง วัฒนธรรมชนชั้นกลางกับการส่งเสริมการเรียนพิเศษ ของเด็กในเขตเมือง
หัวเรื่อง การเรียนพิเศษ;นักเรียนประถมศึกษา -- เชียงใหม่;บิดามารดาและบุตร -- เชียงใหม่
จำนวนหน้า ฌ, 167 แผ่น
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2545
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการศึกษานอกระบบ
โน้ต วิทยานิพนธ์ (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการศึกษานอกระบบ)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 164-166
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2545