ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ดิเรก เครือจินลิ
ชื่อเรื่อง การจัดการทรัพยากรธรรมชาติของเครือข่ายลุ่มแม่น้ำแรก ตำบลท่าผา อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
หัวเรื่อง การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ -- เชียงใหม่;ทรัพยากรธรรมชาติ -- เชียงใหม่;ลุ่มน้ำ -- เชียงใหม่;แม่น้ำแรก
จำนวนหน้า ฎ, 158 แผ่น : แผนที่
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2545
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการศึกษานอกระบบ
โน้ต วิทยานิพนธ์ (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการศึกษานอกระบบ)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 155-157
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2545