ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง จันโท ทนละมี
ชื่อเรื่อง วิเคราะห์โครงการที่เป็นนวัตกรรมการศึกษานอกระบบ ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
หัวเรื่อง การศึกษานอกระบบโรงเรียน -- ลาว;นวัตกรรมทางการศึกษา -- ลาว
จำนวนหน้า ฏ, 179 แผ่น
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2539
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการศึกษานอกระบบ
โน้ต วิทยานิพนธ์ (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการศึกษานอกระบบ)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 152-155
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2539