ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง พระธนวรรธน์ วรรณลีย์
ชื่อเรื่อง บทบาทพระสงฆ์ในการดำเนินงานเรื่องเอดส์ในชุมชน = Buddhist Monks' Roles in the Community HIVAID Work
หัวเรื่อง การศึกษานอกระบบโรงเรียน;สงฆ์ -- เชียงใหม่;โรคเอดส์ -- เชียงใหม่;สงฆ์ -- เชียงราย;โรคเอดส์ -- เชียงราย
จำนวนหน้า ก-ฏ, 155 แผ่น : ตาราง, แผนภูมิ, แผนที่
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2549
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการศึกษานอกระบบ
โน้ต วิทยานิพนธ์ (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการศึกษานอกระบบ)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 152-153
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2549