ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ปรียาภรณ์ กิติชัยวรรณ
ชื่อเรื่อง การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเกษตรของครอบครัวในชนบท และผลกระทบต่อการเลี้ยงดูเด็กเล็ก ์
หัวเรื่อง เกษตรกรรม -- เชียงใหม่;ครอบครัวชนบท -- เชียงใหม่;เด็ก -- การดูแล
จำนวนหน้า ฏ, 154 แผ่น : แผนที่
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2545
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการศึกษานอกระบบ
โน้ต วิทยานิพนธ์ (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการศึกษานอกระบบ)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 151-153
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2545