ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง นเรศ สงเคราะห์สุข
ชื่อเรื่อง การแก้ไขปัญหาสารเสพติดโดยแนวทางวัฒนธรรมชุมชน
หัวเรื่อง ยาเสพติด -- การควบคุม -- แม่ฮ่องสอน;กะเหรี่ยง -- ความเป็นอยู่และประเพณี;กะเหรี่ยง -- แม่ฮ่องสอน;บ้านห้วยปมฝาด (แม่ฮ่องสอน)
จำนวนหน้า ญ, 146 แผ่น
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2540
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการศึกษานอกระบบ
โน้ต วิทยานิพนธ์ (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการศึกษานอกระบบ)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 144-146
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2540