ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ปรียา วรรณฤทธิ์
ชื่อเรื่อง กระบวนการตัดสินใจขององค์กรประชาชนในการจัดกิจกรรมของชุมชน
หัวเรื่อง ชุมชน -- การมีส่วนร่วมของประชาชน -- สารภี (เชียงใหม่);กลุ่มกิจกรรม -- การมีส่วนร่วมของประชาชน -- สารภี (เชียงใหม่);การตัดสินใจ;ประชากร -- การตัดสินใจ -- สารภี (เชียงใหม่);บ้านยาง (เชียงใหม่)
จำนวนหน้า ฌ, 146 แผ่น : ตาราง, แผนภูมิ
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2539
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการศึกษานอกระบบ
โน้ต วิทยานิพนธ์ (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการศึกษานอกระบบ)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 144-145
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2539