ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง สนิท หาจัตุรัส
ชื่อเรื่อง ผู้นำในกระบวนการให้การศึกษาเรื่องการอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรป่าไม้ของชุมชนบ้านวังน้ำหยาด อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
หัวเรื่อง การศึกษานอกระบบโรงเรียน -- จอมทอง (เชียงใหม่);การอนุรักษ์ป่าไม้ -- จอมทอง (เชียงใหม่);บ้านวังน้ำหยาด (เชียงใหม่)
จำนวนหน้า ฎ, 152 แผ่น
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2538
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการศึกษานอกระบบ
โน้ต วิทยานิพนธ์ (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการศึกษานอกระบบ)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 139-146
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2538