ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง เพ็ญประภา ศรีจันทร์
ชื่อเรื่อง ระบบการจัดการทรัพยากรป่าไม้ฟืนกับวิถีชีวิตของชุมชนปกาเกอะญอ = Management systems of forest and fire wood resources and ways of living of The Pga K'nyau communities ;Management systems of forest and fire wood resources and ways of living of The Pga K'nyau communities
หัวเรื่อง การอนุรักษ์ป่าไม้;การจัดการป่าไม้;ป่าชุมชน;ปกาเกอะญอ
จำนวนหน้า ฑ, 151 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง, แผนที่
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2551
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการศึกษานอกระบบ
โน้ต วิทยานิพนธ์ (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการศึกษานอกระบบ)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 138-141
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2551