ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง จรณชัย วรรณทอง
ชื่อเรื่อง กระบวนการทางการศึกษาในการจัดองค์กรและการดำเนินบทบาททางการศึกษา ของกลุ่มสตรีที่มีผลต่อการพัฒนาชุมชน
หัวเรื่อง สตรี -- การศึกษา -- ห้างฉัตร (ลำปาง);สตรีกับการพัฒนาชุมชน
จำนวนหน้า ซ, 132 แผ่น : แผนที่
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2538
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการศึกษานอกระบบ
โน้ต วิทยานิพนธ์ (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการศึกษานอกระบบ)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 120-125
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2538