ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง นันทวดี สังข์แดง
ชื่อเรื่อง กระบวนการเรียนรู้ที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอาชีพ
หัวเรื่อง อาชีพ -- วิจัย -- สันกำแพง (เชียงใหม่);เกษตรกรรม -- สันกำแพง (เชียงใหม่);หัตถกรรม -- สันกำแพง (เชียงใหม่);การเรียนรู้;บ้านบ่อสร้าง (เชียงใหม่)
จำนวนหน้า ฎ, 82 แผ่น : ภาพประกอบ
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2542
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการศึกษานอกระบบ
โน้ต วิทยานิพนธ์ (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการศึกษานอกระบบ)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [71]-72
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2542