ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง วันวิสาข์ โกมลกระหนก
ชื่อเรื่อง ความเชื่อที่มีต่อบทบาททางสังคมของหญิง-ชายในชนบทภาคเหนือ
หัวเรื่อง สตรี -- สันกำแพง (เชียงใหม่) -- การดำเนินชีวิต;บุรุษ -- สันกำแพง (เชียงใหม่) -- การดำเนินชีวิต;ความเชื่อ;การขัดเกลาทางสังคม;สตรีชนบท -- สันกำแพง (เชียงใหม่);สันกำแพง (เชียงใหม่) -- ความเป็นอยู่และประเพณี;บ้านแม่ตาด (เชียงใหม่)
จำนวนหน้า ฌ, 209 แผ่น
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2539
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการศึกษานอกระบบ
โน้ต วิทยานิพนธ์ (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการศึกษานอกระบบ)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [203]-209
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2539