ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง นุชจรินทร์ พันธุ์บุญปลูก
ชื่อเรื่อง การพัฒนาศักยภาพชุมชนชนบทในการดำเนินการเรื่องโรคเอดส์
หัวเรื่อง โรคเอดส์ -- เชียงใหม่;ชุมชน -- การมีส่วนร่วมของประชาชน -- เชียงใหม่;ชนบท
จำนวนหน้า ฎ, 154 แผ่น
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2541
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการศึกษานอกระบบ
โน้ต วิทยานิพนธ์ (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการศึกษานอกระบบ)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [150]-153
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2541