ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ประมาณ ตัณฑิกุล
ชื่อเรื่อง กระบวนการมีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านการศึกษาและการพัฒนาของชุมชนชนบท
หัวเรื่อง การมีส่วนร่วมทางสังคม -- ป่าซาง (ลำพูน);การพัฒนาชุมชน -- ป่าซาง (ลำพูน);การพัฒนาชุมชน -- การมีส่วนร่วมของประชาชน;การศึกษา -- การมีส่วนร่วมของประชาชน;บ้านผาเงิบนอก (ลำพูน)
จำนวนหน้า ซ, 153 แผ่น
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2538
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการศึกษานอกระบบ
โน้ต วิทยานิพนธ์ (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการศึกษานอกระบบ)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [149]-152
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2538